Inlägg

Diagnoser Autism/ ADHD kan innebära medial förmåga

Bebisar föds mediala, de är vår starkaste länk till andevärlden. Har du sett små bebisar le och skratta i sömnen, de drömmer och har kontakt med änglarna som skojar med dem. Ljuv änglamusik hör de ofta vilket gör dem lugna.
De kommer direkt från andra sidan och minnet från himmelriket hänger sig kvar.

När barnen växer upp har de kvar sin mediala förmåga. Evolutionärt hade vi människor stor hjälp av vår mediala förmågor då vi kände på oss när någon fara skulle komma i form av djur och oväder. Mediala barn förlorar ofta sin förmåga i dagens värld eftersom allt ska vetenskapligt bevisas och låga människor är rädda människor, det som inte syns finns inte. Häxor har bränts på bål i kristendomens namn och dopets kors i pannan är en kraftfull symbol på barnet som stänger av förmågan att nå änglar och andar. Medialitet inom kristendomen och andra religioner är inte legitimt, därav har religioner symboler som inte gynnar den andliga öppenheten.

Mediala barn får ofta en diagnos av samhället. Många egenskaper som finns i autism, Aspergers, ADHD och ADD finns också hos våra mediala barn. Den ökade känsligheten hos dessa barn innefattar också att känsligheten till den andliga världen är skarpare.

Mediala barn har en ökad känslighet av processad mat såsom skräpmat, chips, energidrycker, godis, läsk. Alla kemiska tillsatser, e-nummer och även gluten och laktos. Om era mediala barn känner att de behöver denna typ av mat beror det ofta på att de vill döva sin förmåga. Deras vibrationer förändras när de äter denna typ av mat.

Sömn är även ett problem för många mediala. När det är tyst och samhället släcks ner av mänskliga energier då kan den mediala och andliga kroppen slappna av och endast lyssna på den höga vibrationen. Bäst idéer kommer på natten. Evolutionärt behövde de starkaste, de mest mediala och mest orädda personerna vara vakna på natten för att vakta flocken från faror. Därför producerar många personer med diagnoser mindre melatonin.

Nattskräck och mardrömmar hos mediala barn är vanlig då de går in på en annan frekvens när de sover. I vissa fall beror mardrömmar på det melatonin som de får i form av tabletter då detta görs på kemisk väg. Vid intag av magnesium kan också orsaka mardrömmar. Intag av Johannesört innan sänggåendet kan rekommenderas för att lugna ner mardrömmar och Nattskräck.

Tänk på att mediala barn är känsliga barn. (Märk sambandet med högkänsliga barn). De kan ofta behöva

  • Vistas i små grupper, stora folkmängder blir för mycket intryck. Små undervisningsgrupper i skolan.
  • Minskning av buller och höga ljud, även låga monotona ljud kan vara jobbiga såsom en fläkt i rummet eller brusande från en dator
  • Harmoniskt ljus. Stark ljus kan vara jobbigt då synintrycken är högre.
  • Minska aktiva energier. Vistas där människor rör sig mycket Såsom i idrottssalar, klassrum, butiker, etc energier alstras från rörelse och mediala människor känner av dessa energier mer än andra
  • Inga hårda Jeans. Känslighet av kläder då även huden blir mer känslig när intryck från yttre världen behöver bearbetas. Tänk dig ett glas som blir påfyllt av alla intryck och krav från omvärlden. Detta manifesteras tillslut av huden som då blir extra känslig. Ju mindre intryck desto mindre känslig hud. Om ditt barn håller på att bli utbränd kan man märka det genom att huden och viljan att inte ha på sig kläder ofta blir mer märkbar.
  • Smak och viljan av viss mat och doft av viss mat. Känslig av ljud när barnen äter kan vara jobbigt och viss färg på viss mat ätes inte. Detta beror på att viss mat ger ökad / minskad frekvens i kroppen. Mer om mat och dess frekvenser i annat avsnitt..

Det viktigaste är att lyssna på ditt barn. Tvinga inte barnet till olika samhällskonstellationer om det mår dåligt. Förstå och acceptera ditt mediala, högkänsliga barn!

Lyssna in och förstå om barnet får kontakt med andar och väsen, om det hör och ser saker som du inte ser. Om ditt barn vet saker utan att man egentligen ska veta det. Prata om symboler och tecken, ser färger som du inte ser osv..

Kontakta gärna en medial vuxen för stöttning och förståelse om du inte förstår ditt medial barn. Men det viktigaste är att du inte avfärdar ditt barns upplevelser och känslor!

Tro hopp kärlek

🌸Anna🌸