Inlägg

Motiverande samtal MI

Motiverande samtal kan vara bra för dig som vårdnadshavare till ett barn med NPF för att

  • Hantera svåra samtal utifrån NPF problematik
  • Ha effektivare och mer empatiska samtal
  • Förstärka barnens delaktighet och tillit till den egna förmågan
  • Locka fram och väcka motivation
  • Möta konflikter och motstånd