Inlägg

Att följa flödet genom livet

Många av våra klienter hör av sig för att de mår dåligt i relationen de lever i eller kan inte gå vidare efter en separation. Det här klippet med Kay Pollak och Alexander Pärlros kan stärka dig och förändra ditt tankesätt. ”Hur vet du att det är en olycka som drabbat ditt hus? ” 🤔💖

Och , som Pollak menar, passa på att njuta av alla skor som står huller om buller vid din ytterdörr! Här hemma är det tomt på skor och disken lyser med sin frånvaro, maten i kylskåpet blir för gammal och huset är tyst och tomt utan springet i trappan och utan dörrklockans plingande. Nu är det bara jag och yngsta sonen kvar i ett stort hus. Som min utflyttade äldsta son uttryckte. ” Mamma, du har i alla fall lärt dig något! Att tjat inte lönar sig! Sedan jag var tio år har du tjatat om att jag ska bo hemma till 25. 🤪”

Det är tufft när barnen blir stora och flyttar hemifrån, men tänk att du gjort något bra. Du har fått ditt barn att bli självständigt och starkt! Och till dig ensamstående förälder ger jag dig än mer beröm, ensam i fostrande av barn är en tuff utmaning. Klappa dig på axeln när barnet får jobb, kommit in på högskolan, flyttar hemifrån, skaffar barn och familj. Du har kämpat igenom alla åren just för att ditt barn en gång ska kunna leva ett eget liv.

Du, ensamstående förälder, du är starkare än många andra, ditt driv och engagemang är få som klarar av. När ditt barn flyttar ut är det dags att använda dig av din kämparanda på annat håll. Byt jobb där dina fantastiska egenskaper behövs eller hjälp andra människor genom att ta del av din styrka. Under flertalet av mina vägledningar har jag sett att föräldrar som haft barn med diagnoser ofta får andra arbeten där mental styrka, konflikthantering och förmågan att tänka utanför boxen uppskattats.
Så när dina barn flyttar ut, då är det ofta en ny bana i livet som du ska hoppa på! Nya utmaningar för att manifestera dina förmågor du utvecklat genom att du fått de barn du varit ämnad för. 💖

 

Tro hopp kärlek

🌸Anna🌸

 

Att tvingas umgås med personer som har negativa energier

Känner du dig missförstådd och vet inte hur du ska agera och uttrycka dig så att andra förstår dig?  Känner du att kollegor, vänner eller släkt  pratar illa om dig bakom din rygg? Träffar du personer som är trevliga och pratar med dig, men du vet att de i nästa sekund vinklar ert samtal till personens fördel. Försöker du komma in i sociala sammanhang, men ändå kan du aldrig känna samhörighet till personerna. Du står utanför och ifrågasätter om det är dig eller dem det är fel på. Har du en återkommande känsla av att du inte tillhör gruppgemenskaper eller andra sociala konstellationer? 

Allt som oftast tar livet en helt annan vändning än vad du tänkt. Vissa händelser kan du helt enkelt inte förändra. Följ då flödet, du kan inte alltid påverka livet mer än att förändra ditt tankesätt.

Du kanske känner dig missförstådd och svårt att nå andra människor. Du försöker samtala med vänner, släkt och kollegor men når aldrig fram till ett samtal där du känner en genuin kontakt. Den ömsesidiga kommunikationen infinner sig aldrig. Detta beror på att era olika livsuppgifter skiljer sig åt och empatin (olika erfarenheter) och medvetandenivåer (och även antal tidigare liv och karma) skiljer sig åt för mycket.

Du kanske känner att du alltid träffar människor där ni är på olika medvetandenivåer. Tänk då vad du ska lära dig av personen och vad du ska lära ut till personen.

Personer med egenskaper som innefattar de negativa energierna såsom bitterhet, girighet, aggression, avundsjuka, missunnsamhet, rädsla, egocentrering, oäkta personlighet, svek, hat och lögner har ofta en påverkan som inte gynnar din utveckling. Vi har alla känt av de här känslorna, men ofta bearbetat vi våra negativa känslor med förståelse och insikt i varför vi känner dem. Vi bearbetar dem för att sedan slippa ha dessa känslor i oss en längre tid. Hur ska vi då bemöta personer med ett överflöd av dessa känslor och hur bemöter vi dem som aldrig bearbetat dessa känslor? Vissa personer har dem så starkt i sig så de blir personens egenskap.

Manifestera dina positiva uttryck såsom glädje, kärlek, givmildhet och tacksamhet som bemöter personens negativa uttryck bitterhet, aggression, girighet och rädsla.

Vi tvingas träffa, samarbeta och umgås med personer som är blockerade i sitt livsflöde på grund av obearbetade känslor och livets trauman. Den fysiska kroppen har ofta tagit stryk i form av värk och sjukdomar på de här personerna på grund av negativt tankesätt. Personens avundsjuka och bitterhet tar sig ofta i uttryck genom skitsnack. Grupptillhörighet är viktigt för personer som inte mår bra, de vill gärna få med sig andra genom att höja sig själva och då pratar de illa om andra och ofta utför de utfrysning och mobbning. För att stå emot de negativa energierna personen sänder ut är svårt ibland, men hitta styrkan att stå emot genom att beskydda dig. Tänk dig att du vistas i en bubbla där allt personen sänder ut reflekteras tillbaks till personen. Spräck personens fasad genom att sända ut dina positiva energier.

Jag vet mycket väl att det inte går att stå emot en del personer vars egenskaper styrs av bitterhet, rädsla, aggression, avundsjuka och manifestation som resulterar i utfrysning, skitsnack och mobbning. Tänk då att den här negativa människan behöver en lärdom. Om du ensam inte klarar att stå emot eller nå personen som du behöver samarbeta med så kan det finnas andra människor i din omgivning som du kan behöva ta hjälp av, du är inte ensam. Ensam är stark, men du kanske är som jag och behöver påminnas om att du inte alltid behöver utföra underverken själv. Det jag lärt mig är att det inte går att vara ensam i allt. Du kanske är van att klara allt själv, och det är en styrka som många människor kan bli avundssjuka på, men vid vissa tillfället kan du också behöva be om hjälp. Prata med andra som är på samma nivå som du, de finns där.  ✨ 👼✨

Ditt livssyfte är att utveckla andra och utvecklas själv för att öka medvetandenivå på jorden. Kärlek är människans drivkraft det är därför viktigt att sprida kärlek. Personer med negativa energier kan dock inte sprida äkta kärlek och inte heller ta till sig äkta kärlek. Om möjligheten finns kan du trots allt behöva lämna personer och bryta med personer som inte vill eller kan utvecklas och sprida kärlek.

Kom ihåg, Du behöver må bra så att din positiva livskraft inte förstörs på grund av någon annan persons dåliga mående. Du är värd att omges av kärlek, förståelse, glädje och tacksamhet, då infinner sig din känsla av lycka. 

Tro, hopp och kärlek!

🌸 Anna🌸