Inlägg

Att tvingas umgås med personer som har negativa energier

Känner du dig missförstådd och vet inte hur du ska agera och uttrycka dig så att andra förstår dig?  Känner du att kollegor, vänner eller släkt  pratar illa om dig bakom din rygg? Träffar du personer som är trevliga och pratar med dig, men du vet att de i nästa sekund vinklar ert samtal till personens fördel. Försöker du komma in i sociala sammanhang, men ändå kan du aldrig känna samhörighet till personerna. Du står utanför och ifrågasätter om det är dig eller dem det är fel på. Har du en återkommande känsla av att du inte tillhör gruppgemenskaper eller andra sociala konstellationer? 

Allt som oftast tar livet en helt annan vändning än vad du tänkt. Vissa händelser kan du helt enkelt inte förändra. Följ då flödet, du kan inte alltid påverka livet mer än att förändra ditt tankesätt.

Du kanske känner dig missförstådd och svårt att nå andra människor. Du försöker samtala med vänner, släkt och kollegor men når aldrig fram till ett samtal där du känner en genuin kontakt. Den ömsesidiga kommunikationen infinner sig aldrig. Detta beror på att era olika livsuppgifter skiljer sig åt och empatin (olika erfarenheter) och medvetandenivåer (och även antal tidigare liv och karma) skiljer sig åt för mycket.

Du kanske känner att du alltid träffar människor där ni är på olika medvetandenivåer. Tänk då vad du ska lära dig av personen och vad du ska lära ut till personen.

Personer med egenskaper som innefattar de negativa energierna såsom bitterhet, girighet, aggression, avundsjuka, missunnsamhet, rädsla, egocentrering, oäkta personlighet, svek, hat och lögner har ofta en påverkan som inte gynnar din utveckling. Vi har alla känt av de här känslorna, men ofta bearbetat vi våra negativa känslor med förståelse och insikt i varför vi känner dem. Vi bearbetar dem för att sedan slippa ha dessa känslor i oss en längre tid. Hur ska vi då bemöta personer med ett överflöd av dessa känslor och hur bemöter vi dem som aldrig bearbetat dessa känslor? Vissa personer har dem så starkt i sig så de blir personens egenskap.

Manifestera dina positiva uttryck såsom glädje, kärlek, givmildhet och tacksamhet som bemöter personens negativa uttryck bitterhet, aggression, girighet och rädsla.

Vi tvingas träffa, samarbeta och umgås med personer som är blockerade i sitt livsflöde på grund av obearbetade känslor och livets trauman. Den fysiska kroppen har ofta tagit stryk i form av värk och sjukdomar på de här personerna på grund av negativt tankesätt. Personens avundsjuka och bitterhet tar sig ofta i uttryck genom skitsnack. Grupptillhörighet är viktigt för personer som inte mår bra, de vill gärna få med sig andra genom att höja sig själva och då pratar de illa om andra och ofta utför de utfrysning och mobbning. För att stå emot de negativa energierna personen sänder ut är svårt ibland, men hitta styrkan att stå emot genom att beskydda dig. Tänk dig att du vistas i en bubbla där allt personen sänder ut reflekteras tillbaks till personen. Spräck personens fasad genom att sända ut dina positiva energier.

Jag vet mycket väl att det inte går att stå emot en del personer vars egenskaper styrs av bitterhet, rädsla, aggression, avundsjuka och manifestation som resulterar i utfrysning, skitsnack och mobbning. Tänk då att den här negativa människan behöver en lärdom. Om du ensam inte klarar att stå emot eller nå personen som du behöver samarbeta med så kan det finnas andra människor i din omgivning som du kan behöva ta hjälp av, du är inte ensam. Ensam är stark, men du kanske är som jag och behöver påminnas om att du inte alltid behöver utföra underverken själv. Det jag lärt mig är att det inte går att vara ensam i allt. Du kanske är van att klara allt själv, och det är en styrka som många människor kan bli avundssjuka på, men vid vissa tillfället kan du också behöva be om hjälp. Prata med andra som är på samma nivå som du, de finns där.  ✨ 👼✨

Ditt livssyfte är att utveckla andra och utvecklas själv för att öka medvetandenivå på jorden. Kärlek är människans drivkraft det är därför viktigt att sprida kärlek. Personer med negativa energier kan dock inte sprida äkta kärlek och inte heller ta till sig äkta kärlek. Om möjligheten finns kan du trots allt behöva lämna personer och bryta med personer som inte vill eller kan utvecklas och sprida kärlek.

Kom ihåg, Du behöver må bra så att din positiva livskraft inte förstörs på grund av någon annan persons dåliga mående. Du är värd att omges av kärlek, förståelse, glädje och tacksamhet, då infinner sig din känsla av lycka. 

Tro, hopp och kärlek!

🌸 Anna🌸

Beslutsångest? Lär dig lyssna på din inre röst

 

”Tvivla inte, följ din magkänsla. Har du svårt att besluta dig?

Känn lugnet inom dig, känns hur säkerheten för ditt beslut infinna sig. Tänk dig att det högsta bästa kommer till dig.

Det här är ett kraftfullt sätt att få till dig det högsta bästa.” ✨💥💫

Tro hopp och kärlek
🌸Anna🌸

Låt den rätte komma in

Av alla som ringer till oss är de vanligaste ämnena dem som berör Kärleken. Och det är så sant, det många ensamma människor uttrycker, att det gör ont av ensamhet. Det gör ont att inte få dela bekymmer, glädje och kärlek med någon. Inte så konstigt då syftet med livet är att sprida kärlek och utvecklas som människor tillsammans. Att få träffa sin tvillingsjäl är en önskan många har, och jag förstår den önskan!

Under mina vägledningar märker jag att många inte vågar eller vill släppa in den rätte då de ofta vill hela och laga sin partner. De vågar inte träffa den rätte för vad ska de göra i en fullkomlig relation? Vi träffar också en partner som vi kan ”fixa” till för att känna oss behövda, eller ibland för att kunna lösa de blockeringar vi själva går och bär på. Älska dig själv så kommer den rätte in, stämmer detta eller läggs skulden mer på dig? Självklart ska du älska dig själv och inte låta den andre bära ansvar för att göra dig hel. Dela helheten med en annan hel människa, då blir kärleken enkel.

Känner du att du arbetat klart med dig själv och är helt redo för Kärleken? Träffar du ändå inte den rätte? Då kan det ibland krävas en total sanering av energier. Förändra energibanan, men hur? Man kan skicka upp önskningar till universum,   Använd attraktionslagens kraft. Det mest effektiva är att uttala exakt vad du vill, skrika ut till universum att få träffa den rätte, som jag gjorde och  Mannen i mitt liv, det fick jag! Men som sagt vi var inte fullt ut redo för varandra. Efter ett tag blev det dock total och fullkomlig kärlek. När vi väl var redo båda två så kändes det som en blixt från klar himmel, en starkare kärlek har jag aldrig känt! Nu är det fem år sedan jag träffade min tvillingsjäl och lyckan är total.

Kram på er och kom ihåg att Tankens kraft är det mest kraftfulla vi har inom oss!